מדיניות השמירה על פרטיות

1.1 מדיניות הפרטיות הבאה חלה על השימוש באתר shop-gral.com ועל השירותים המוצעים באמצעותו. אתר זה הוא הצהרה של קרן Gralsbotschaft , Lenzhalde 15, 70192 שטוטגרט, גרמניה, דואר אלקטרוני info@gral.de כאחראי במשמעות של סעיף 4 של התקנות הכלליות של האיחוד האירופי להגנה על חיסיון נתונים ("DS-GVO").

1.2 ההגנה על המידע האישי שלך חשובה לנו, במיוחד בכל הנוגע להגנה על הזכויות האישיות בעת עיבוד מידע שברשותנו והשימוש בו. להלן נפרט בנושא איסוף נתונים אישיים בעת השימוש באתר האינטרנט שלנו. נתונים אישיים הם כל הנתונים המתקבלים בנוגע אליך באופן אישי, כגון שם, כתובת, כתובות דואר אלקטרוני, פרטים על השימוש שאתה עושה באתר שלנו.

פרק 2 איסוף נתונים אוטומטי ועיבוד נתונים אלה על ידי הדפדפן

2.1 כמו בכל אתר אינטרנט, השרת שלנו אוסף באופן אוטומטי ושומר באופן זמני את נתוני יומן האירועים של השרת כפי שמועברים על ידי הדפדפן, אלא אם כן פעולה זו הופסקה על ידך במפורש אם ברצונך להשתמש באתר האינטרנט שלנו, אנו אוספים את הנתונים הבאים, אשר נחוצים מבחינה טכנית כדי שנוכל להציג לך את האתר שלנו ולהבטיח את יציבותו ואבטחתו (הבסיס המשפטי לכך סעיף 6 (1) (f) DS-GVO):

  • כתובת ה- IP של המחשב המבקש גישה

  • בקשת המידע של הלקוח

  • קוד התשובה http

  • כתובת האתר שממנו אתה נכנס לאתר שלנו (URL המפנה),

  • זמן הפנייה לבקשת הגישה

  • סוג דפדפן וגרסה

  • מערכת ההפעלה בה משתמש המחשב המבקש

בתהליך זה לא מתבצעת שום משיכה של פרטים אישיים מקבצי יומן השרת. הנתונים שלעיל לא ניתנים בשום מקרה למסירה לגורמים ספציפיים . לא יתבצע גם שילוב של נתונים אלה עם נתונים ממקורות אחרים, אלא אם כן אתה מסכים לכך, לדוגמה, על ידי רישום הכתובת שלך לצורך קבלת עלון המידע המופץ על ידנו(ראה סעיף 3.2).

פרק 3 איסוף ועיבוד של נתונים המועברים מרצון

3.1 שמירה כללית של נתוני ההתקשרות

אם אתה מספק לנו נתונים אישיים באמצעות דואר אלקטרוני, דרך אתר האינטרנט שלנו או בכל דרך אחרת (שם, שם פרטי, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח), מסירה כזו נעשית בדרך כלל על בסיס התנדבותי. נתונים אלה משמשים כדי לאפשר את היחסים החוזיים בין האתר לגולש, כדי לעבד את הפניות שלך או את ההזמנות שלך ומשמש למסירת דברי פרסום לך אישית באמצעות דואר או דואר אלקטרוני. אם זאת לא יתקיים שימוש נוסף, ובמיוחד העברה של נתונים אלה לצדדים שלישיים למטרות פרסום, חקר שוק או חוות דעת. הבסיס המשפטי הוא סעיף 6 פסקה 1 שורה ב של DSGVO או סעיף 6 פסקה 1. פסקה ו של DSGVO.

3.2 עלון המידע

אם אתה רוצה להירשם לניוזלטר שלנו, אנחנו צריכים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ויש לך את האפשרות להוסיף מרצון את שמך. יחד עם כתובת הדואר האלקטרוני שלך, נרשמים ונשמרים גם הנתונים שנשלחו באופן אוטומטי על ידי הדפדפן (מערכת ההפעלה, סוג הדפדפן וגרסתו, כתובת השרת הפונה וכתובת ה- IP שלך). נתונים אלה משמשים רק לתקשורת איתך כחלק מהצעת הפצת העלון. על ידי הרשמה לעלון, אתה מסכים שאנחנו נשמור את הנתונים הנ"ל עבור שליחת העלון.

לצורך ההרשמה לניוזלטר שלנו, אנו משתמשים בתכונה שנקראת הליך Double-opt-in. משמעות הדבר היא כי לאחר שתירשם, אנו נשלח אליך דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, שבו אנו מבקשים ממך לאשר שברצונך לקבל את הידיעון. אם לא תאשר את ההרשמה שלך בתוך 14 יום, המידע שנתקבל ממך יימחק. בנוסף, אנו שומרים את כתובת ה- IP שלך ואת זמני הרישום ואישור הרישום. מטרת ההליך היא לאמת את ההרשמה שלך, ואם יש צורך, להודיע לך על שימוש לרעה אפשרי שנעשה בנתונים האישיים שלך. הבסיס המשפטי הוא סעיף 6 פסקה 1 משפט 1 אות a של DS-GVO.

אתה יכול לבטל את הסכמתך בכל עת עם תוקף לעתיד. אתה יכול להודיע על ביטול ההסכמה שלך על ידי שינוי הגדרות הידיעון בדף הידיעון שלנו.

פרק 4 מסירת מידע לצד שלישי

4.1 במידה שסיפקת לנו נתונים אישיים, בדרך כלל נתונים אלה לא יימסרו לצדדים שלישיים. העברת נתונים מתבצעת רק

- לאחר קבלת הסכמתך (ראה נקודה 3.2). בעת איסוף הנתונים, תקבל הודעה על הנמענים או סוגי הנמענים הצפויים.

- במהלך הטיפול בפניות שלך באתר, בהזמנות שלך ובעת השימוש בשירותים שלנו יתכן ויועבר מידע לקבלני משנה שמעורבים באספקת השירות, אשר מקבלים רק את הנתונים הדרושים לשם ביצוע הזמנה זו וישתמשו בהם רק למטרה זו.

- במסגרת תהליך עיבוד נתוני ההזמנה לפי סעיף 28 DS-GVO לספקי שירות חיצוניים. אלה נבחרו והוזמנו בקפידה על ידנו לתת את השירות, הם מחויבים להוראות שלנו, כמו גם לתקנות של DS-GVO ו ופעילותם נבדקת בקביעות.

- במסגרת מילוי החובות המשפטיות כלפי רשויות הזכאיות לקבל מידע.

פרק 5 קובצי Cookies

5.1 האתר משתמש בקובצי Cookie. קובצי Cookie הם קובצי טקסט קטנים המאוחסנים באופן מקומי בזיכרון הדפדפן שלך. להלן מפורטים הסוגים השונים של קובצי cookie, היקף פעילותם והפעלתם, ודרך השימוש בהם באתר זה:

- קובצי Cookie זמניים (ראה 5.2)

5.2 קובצי Cookie זמניים או חולפים מסיימים את פעולתם ונמחקים אוטומטית בעת סגירת הדפדפן. אלה כוללים במיוחד את קבצי ה Cookie להפעלת אירוע הגלישה. קבצים אלה מאחסנים את מה שקרוי מזהה ההפעלה, שבעזרתו ניתן להפנות בקשות שונות מהדפדפן שלך אל הממשק המשותף. הדבר יאפשר לנו לזהות את המחשב שלך כאשר אתה חוזר לאתר האינטרנט שלנו. קובצי ה- cookie להפעלת אירוע הגלישה נמחקים כאשר אתה יוצא או סוגר את הדפדפן.

5.3 ניתן להגדיר את הגדרות הדפדפן בהתאם לרצונך. על ידי שימוש באופציה 'לדחות את קבלת קבצי Cookie של צד שלישי" או 'לדחות את קבלת כל קבצי Cookie". לידיעתך, במקרה כזה ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל התכונות של אתר זה.

פרק 6 משך שמירת הנתונים

אנחנו נשתמש בנתונים שלך רק כל עוד אלה נחוצים עבור קשרינו הקיימים כעת עם הלקוח, אלא אם הלקוח נתן לנו את הסכמתו או שיש לנו עניין או זכות לגיטימית בעיבוד נוסף. במקרים אלה, אנו נשתמש בנתונים שלך עד לביטול הסכמתך או עד שתביע התנגדות לשימוש עבור האינטרסים הלגיטימיים שלנו. ללא קשר לכך, בשל תקנות מסחריות ומס, אנו נדרשים לאחסן ולשמור את כתובתך, נתוני התשלומים וההסדר שלך לתקופה של 10 שנים.

פרק 7 הזכויות שלך

7.1 ביחס לנתונים האישיים הנוגעים לך, יש לך את הזכויות הבאות:

- הזכות לקבלת מידע עליהם,

- הזכות לתיקון או למחיקתם,

- הזכות להגביל את העיבוד שלהם,

- הזכות להתנגד באופן מלא לשימוש בהם,

- הזכות לנייד את הנתונים לגורם אחר.

לצורך זה יש לפנות את בקשתך בכתב לקרן Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 שטוטגרט או לכתובת הדואר האלקטרוני info@gral.de.

7.2 כמו כן, יש לך זכות להתלונן בפני רשות לפיקוח על שמירת מידע לפי בחירתך על עיבוד הנתונים האישיים שלך על ידינו.