תנאים והתניות כלליות של קרן Gralsbotschaft, שטוטגרט

בתוקף מ: 03.08.2021

1. תכולת התוקף

1. התנאים וההגבלות הבאים חלים על כל הקשרים העסקיים בינך כלקוח ובינינו, קרן Gralsbotschaft , Lenzhalde 15, 70192 שטוטגרט, גרמניה (להלן גם "הקרן", "אנחנו", "אותנו"). באותה המידה תקף היקף התוקף של גירסת תנאי השירות הכלליים שלנו, אשר תקפה בזמן ההתקשרות.

2. כל סטייות מתנאים אלה של הרוכש או של הלקוח אינם מוכרים ואינם תקפים, אלא אם כן אנו מסכימים באופן מפורש לתקפותם בכתב.

3. המוצרים והשירותים המוצעים על ידנו מכוונים לצרכנים. בכל ענין הקשור לתנאים והתניות אלה, "צרכן" הוא אדם טבעי המסכם את החוזה למטרה שניתן לייחס בעיקר כשימוש לצורך פעילותו המקצועית כחברה או לצורך פעילותו המקצועית העצמאית (סעיף 13 BGB).

2. יצירת החוזה

1. הצגת הסחורות והשירותים אינה מהווה הצעה מחייבת לקיום חוזה הרכישה. על ידי שליחת ההזמנה שלך, אתה מגיש הצעה מחייבת כדי ליצור את חוזה הרכישה עבור הסחורה והשירותים המוצעים.

2. חוזה הרכישה מוקם כאשר אתה משלם תמורת קבלת הסחורה, למעט הזמנות שבהן בחרת אמצעי תשלום במזומן מראש (כרטיס אשראי או Paypal, Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay) ואז הרכישה מסתיימת עם שליחת הפריט אשר הזמנת. בעת הזמנת תוכן דיגיטלי, החוזה מתבצע על-ידי העברת הפריט להורדה על ידך, ובעת מתן שירותים אחרים על-ידי שליחת החשבונית. אישור הקבלה של ההזמנה שלך אינו מהווה קבלה בפועל של ההצעה שלך. אישור זה משמש רק לידע אותך כי הזמנה זו התקבלה.

3. מחירים, עלויות המשלוח, תנאי המשלוח

1. אלא אם כן הוסכם אחרת, חלים המחירים המוצגים באתר שלנו ביום יצירת החוזה. מחדל אי עמידה בחוזה מתרחש אם לא שולם תוך 30 יום לאחר קבלת החשבון כל המחירים הם מחירים סופיים, כולל מע"מ.

2. בעת הזמנת מוצרים למשלוח, עלויות המשלוח הבאות חלות בנוסף למחירי המוצרים:

מדינה עלויות משלוח
DE, AT, CH 0 EUR
FR 4,00 EUR
אירופה 8,50 EUR
עוֹלָם 12,50 EUR

3. אין כל עלויות משלוח כאשר הרכישה היא של מוצרים להורדה למחשב הלקוח. מוצרים שנרכשו להורדה זמינים עבורך בכל עת באמצעות קישורי ההורדה שנשלחו בדואר אלקטרוני או בחשבון המשתמש שלך תחת "פריטי ההורדה שלי":

https://he-international.grailmessage.com/downloadable/customer/products/

4. זמני האספקה שלנו

זמן אספקה עבור משלוח מוצרים בתוך גרמניה הוא 1-3 ימי עסקים, 5-12 ימי עסקים עבור משלוחים למדינות חברות של האיחוד האירופי (EU) ואזור איגוד הסחר החופשי האירופי (EFTA) ו 15-30 ימי עסקים למדינות אחרות.

5. אמצעי תשלום ותנאי תשלום

1. באופן עקרוני ניתן לבצע תשלומים באמצעות כרטיס אשראי, באמצעות שירות תשלומים באינטרנט (PayPal) או באמצעות העברה בנקאית על ידי העברה בנקאית לחשבון הקרן אשר מצויין בחשבונית בהתאם לתנאים הבאים:

2. Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, כרטיס אשראי: התשלום באמצעות כרטיס אשראי הוא דרך Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland.

3. פייפאל: אם נבחרה שיטת התשלום דרך "PayPal" התשלום יטופל על ידי PayPal (אירופה) בע"מ. & Cie, S.C.A.. אתה תועבר לחשבון ה PayPal שלך לאחר לחיצה על "קנה עכשיו". לאחר ביצוע התשלום ב- PayPal תנותב חזרה לחנות שלנו.

4. חשבונית: הבחירה באמצעי התשלום "לאחר קבלת חשבונית" אפשרית רק אם אין מוצרים להורדה בעגלת הקניות וכתובת החיוב נמצאת בגרמניה. עם המשלוח תתקבל החשבונית. יש לשלם את סכום החשבונית בתוך 30 יום לחשבון שצוין בחשבונית.

אם כבר קיבלת מאיתנו הרשאה להוראת קבע בגין חיובים של SEPA, אנו גובים את סכום החשבונית באמצעות הוראת קבע תוך שימוש בפרטי הבנק שסיפקת לנו, ואנו זוקפים את הפרעון לחשבונית בהתאם.

6. שמירת זכויות קנייניות

הסחורה הנשלחת תישאר בבעלותנו עד לתשלום מלא של כל התביעות הקשורות להזמנה. אם התשלום מתאחר מעבר ל 10 ימים, יש לנו את הזכות לסגת מן החוזה וכן להחזיר אלינו את הסחורה.

7. אחריות

1. תקנות האחריות הסטטוטוריות חלות עלינו.

2. אנו אחראים לנזקים רק במקרים שכלולים בנאמר באותיות א) עד ד) של תקנות אלה כדלקמן:

(א) אחריות בלתי מוגבלת לנזק לחיים, לגפיים ו / או לבריאות וכן לנזקים זדוניים או עקב רשלנות חמורה;

(ב) בגין נזקים הנובעים מאי עמידה בערבויות שניתנו בכתב למוצר, בגובה זכויותיך כקונה המוצר, ואשר היה מכוסה על-ידי הערבות ומסירתו ניתנת לזיהוי על ידנו בעת הגשת הדרישה לפיצוי;

(ג) במקרים של אחריות המוצר לפי חוק אחריות המוצר;

(ד) בגין הפרת התחייבויות חוזיות מהותיות עקב רשלנות קלה, האחריות הנגזרת לנזקים מוגבלת למידת הנזק לעומת המצב שבדרך כלל היינו מצפים לו בעת קיומו של החוזה ואשר נגרם עקב נסיבות הידועות לנו באותה עת. ההתחייבויות החוזיות המהותיות הן אותן התחייבויות בסיסיות שהיו היוו גורם מכריע עבורך בעת הזמנת החוזה ואשר על קיומן במסגרת החוזה אתה זכאי לצפות.

3. מעבר לזאת, כל אחריות מצידנו לפיצוי על נזקים, מכל סיבה משפטית, נשלל לחלוטין.

4. במקרים הנזכרים לעיל בס"ק 1 אות ד ') חלה התיישנות על תביעות בגין נזקים והחזר הוצאות בתוך 12 חודשים. תקופת ההתיישנות מתחילה בהתאם לסעיף 199 BGB.

5. ככל שהתחייבות בגין אחריות שלנו על פי הוראות אלה אינה חלה, הדבר חל גם על חבותם של סניפינו או שלוחותינו וכן על סוכנינו, ובעיקר עובדינו.

8. מדיניות הביטולים

הזכות לנסיגה מחוזה:

ללקוח עומדת הזכות לסגת מן החוזה בתוך ארבעה-עשר יום מבלי לתת שום סיבה. תקופת הזכות לסגת מן החוזה היא בת ארבעה עשר ימים ומתחילה

- עבור תוכן דיגיטלי (ספרים אלקטרוניים, MP3) - מיום החוזה,

- בחוזים למסירת טובין ביום שבו אתה או צד שלישי שהוסמך על ידך, שאינו המזמין, קיבל לרשותו את המשלוח האחרון של אותה סחורה.

 

כדי לממש את זכותך לנסיגה, עליך לפנות אלינו (Stiftung Gralsbotschaft Deutschland, סניף Ditzingen, Schucker tstraße 8, 71254 Ditzingen, גרמניה, טלפון: פקס + 49 (0)7156 9532-15 , E-Mail: info@gral.de) , +49-(0)7156-18663 ניתן להשתמש בטופס הביטול המצורף, אך דבר זה אינו מחייב.

על מנת לעמוד בתקופת זכות הביטול, די לך אם שלחת הודעה על כוונה למימוש זכות המשיכה לפני תום תקופת הנסיגה מהחוזה.

 

השלכות של ביטול:

אם אתה מבטל את ההסכם, אנו נחזיר לך את כל התשלומים שקיבלנו ממך, לרבות דמי משלוח (אך למעט עלויות נוספות הנובעות מבחירת סוג אחר של משלוח מאשר המסירה הזולה ביותר שאנו מציעים), ללא עיכוב מיותר, ולכל המאוחר תוך ארבעה עשר יום מהמועד שבו קיבלנו הודעה על ביטול החוזה. לשם החזר הסכום שנפרע, אנו משתמשים באותו אמצעי תשלום שבו השתמשת בעסקה המקורית, אלא אם הוסכם אחרת איתך; בשום מקרה לא תחויב בעמלות בגין תשלום החזר זה. אנו עשויים לסרב להחזר תשלום עד שנקבל את הסחורה בחזרה או עד שתספק הוכחה לכך שהחזרת את הסחורה, לפי המוקדם.

על הלקוח להחזיר או למסור לנו את הסחורה מיד, ובכל מקרה לא יאוחר מארבעה עשר ימים מהמועד שבו הודיע לנו על ביטול חוזה הרכישה. עמידה במועד האחרון להחזרה מתקיים אם המוצר או הסחורה נשלחו אלינו לפני תום המועד האחרון של ארבעה עשר ימים.

על הלקוח לשאת בעלויות הקשורות בהחזרת הטובין.

הלקוח יידרש לשאת בעלויות הקשורות באובדן אפשרי של ערך הטובין, אם אובדן ערך זה נובע מדרך בלתי סבירה או מזיקה של בדיקת סוג, תכונות או תפקוד הטובין.

9. מידע מפורט על ההזמנות שלך כפי שמופיע בחנות המקוונת

1. בעת ההזמנה דרך החנות המקוונת שלנו, תהליך ההזמנה כולל את הצעדים הבאים:

בחירת הסחורה הרצויה והעברתה לעגלת הקניות שלך.

יש ללחוץ על "סל הקניות שלי" על מנת לבדוק את רשימת הרכישות. כאן עדיין ניתן לשנות כמויות, לבחור פריטים נוספים וכן להשתמש בקודי קופון שברשותך.

בסיום יש ללחוץ על "כעת לקנייה". לאחר מכן תתבקש להיכנס לחשבון משתמש קיים, לבצע את ההזמנה כאורח ללא רישום (זה אפשרי רק אם אין בסל מוצרים להורדה מיידית) או להירשם. במידת הצורך ניתן לבקש בשלב זה סיסמאות שנשכחו.

יש להזין את הכתובת שלך לשליחת החשבונית ולמשלוח המוצר. שתי כתובות אלה עשויות להיות שונות. אם הקנייה הנמצאת בעגלת הקניות מורכבת רק ממוצרים להורדה, יש לדלג על הכתובת למשלוח.

כעת קופת החנות מחשבת את עלויות המשלוח בהמבסס על פרטי הכתובת שלך. אם הקנייה הנמצאית בעגלת הקניות מורכבת רק ממוצרים להורדה, המערכת תדלג על צעד זה.

בשלב הבא על הלקוח לבחור את שיטת התשלום הרצויה.

בשלב האחרון לפני השלמת ההזמנה, יש ללקוח הזדמנות לבדוק שוב ולערוך את כל המידע (שם, כתובת, שיטת תשלום, הפריטים בהזמנה) לפני שליחת ההזמנה אלינו כולל הסכמה לתנאים ולהגבלות על ידי לחיצה על "אישור הקנייה" , אם ברצונך לבצע שינויים בבחירת המוצרים, יש ללחוץ על "שינוי תכולת עגלת הקניות". אם ברצונך לשנות נתוני כתובות ושיטות תשלום, יש ללחוץ על השלב המתאים בתהליך ההזמנה.

2. הורדת המוצרים להורדה זמינה עבורך מיד לאחר קבלת אישור התשלום על ידי ספק מערכת התשלומים באמצעות קישורי ההורדה הכלולים בהודעת האימות שלנו או בחשבון המשתמש תחת "פריטי ההורדה שלי".

3. שפת הסכם הרכישה היא זו שבה התנאים וההגבלות הוצגו במהלך תהליך ההזמנה ונשלחו אליך בדואר אלקטרוני לאחר השלמת תהליך ההזמנה. אנו שומרים את נוסח הסכם הרכישה ושולחים לך את נתוני ההזמנה ואת התנאים וההגבלות שלנו בדואר אלקטרוני. מעבר לזאת, נוסח הסכם הרכישה אינו זמין ללקוח.

 


עם השלמת הזמנת רכישת המוצרים להורדה, תקבל את החשבונית בדואר אלקטרוני.

 


ניתן לעיין בתנאים ובהגבלות הקיימים בכל עת בכתובת: https://he-international.grailmessage.com/gtc

4. אם אתה כבר רשום כלקוח בחנות שלנו, תוכל להציג את ההזמנות הקודמות בחשבון המשתמש שלך בלשונית "ההזמנות שלי":


https://he-international.grailmessage.com/sales/order/history/

10. מדיניות הפרטיות של נתונים אישיים

השימוש בנתונים האישיים שלך הוא הכרחי לשם ביצוע והשלמת הסכם הרכישה שלך. בהצהרת מדיניות הפרטיות שלנו ניתן למצוא את פרטי הנתונים שנאספו ואת השימוש שנעשה בהם

11. זהות הספק, איש הקשר

1. הספק הוא Stiftung Gralsbotschaft Lenzhalde 15 70192 Stuttgart Deutschland טלפון: +49-(0)7156-9532-15 טלפקס:: +49-(0)7156-18663 E-Mail: info@gral.de מספר חברה לצורך מס DE 147839347 יושב ראש הדירקטוריון: Michael Oort

2. תלונות ניתן להגיש בכתובת הנ"ל.

12. יישוב מחלוקות באינטרנט

הנציבות האירופית מעמידה לרשות המשתמש פלטפורמה מקוונת לפתרון סכסוכים (OS). פלטפורמה זו מיועדת להיות נקודת קשר להסדר מחוץ לבתי המשפט של סכסוכים או מחלוקות הנוגעים להתחייבויות חוזיות, חוזי רכישה מקוונים וחוזי שירות מקוונים.

ניתן להגיע לפלטפורמה זו באמצעות הקישור http://ec.europa.eu/consumers/odr/

אין אנו מחויבים להשתתף בהליך של יישוב סכסוכים בפני ועדת בוררות צרכנית, ובאופן עקרוני אנו לא מוכנים להשתתף בהליך כזה.

13. הערות סופיות

1. בכל המחלוקות הנובעות מהסכם זה או על בסיסו, חל הדין הגרמני, למעט האמור באמנת זכויות עסקאות המכר של האו"ם. אם אתה צרכן, בחירה זו של החוק החל תקפה רק במידה שהיא אינה מפירה או מנוגדת לכל תקנות החובה הרלוונטיות להגנה על הצרכן של המדינה שבה אתה, כצרכן, מחזיק את מקום המגורים הרגיל שלך בעת הזמנתך.

2. במידה ואחת או יותר מבין ההוראות של תנאים והתניות אלה יהפכו לבלתי רלוונטיים, אין בכך כדי להשפיע על תוקפן של תנאי החוזה הנותרים.

 

14. טופס ביטול הסכם רכישה

לכ" קרן Gralsbotschaft Außenstelle Ditzingen Schuckertstraße 8 71254 DITZINGEN DEUTSCHLAND

טלפון: +49-(0)7156-9532-15 טלפקס: +49-(0)7156-18663 E-Mail: info@gral.de

בזאת אני מבקש לבטל את הסכם הרכישה אשר סוכם על ידי / על ידנו לרכישת הסחורות / השירותים הבאים (*):

 

 

 

 

 

 

הוזמן ב:

 

 

התקבל ב:

 

 

שם הצרכן:

 

 

כתובת הצרכן:

 

 

חתימת הצרכן (רק כאשר ההודעה נשלחת על נייר):

 

 

תאריך:

 

 

(*) מחק לפי הצורך.